NAAAA MAAAA PO OE

GUAN SHU TRI FOKDAPOLIS !!!

Jay Dee (aka J. Dilla)
'Fuck The Police/ Move Feat Frank-N-Dank'
(12" Vinyl Single)

Up Above Records

Tracklist.

A1
Fuck The Police (Street)
A2
Fuck The Police (Clean)
A3
Fuck The Police (Instrumental)
B1
Move (Street)

Featuring - Frank-N-Dank
B2
Move (Clean)

Featuring - Frank-N-Dank
B3
Move (Instrumental)

Pacos culiaoooooooos se llevaron en cana al grillo womm!!

No hay comentarios.: